ประเทศไทยกับความมั่นคงทางด้านสุขภาพ : การรับมือกับการระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
ประเทศไทยกับความมั่นคงทางด้านสุขภาพ : การรับมือกับการระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
ชื่อเรื่อง :
ประเทศไทยกับความมั่นคงทางด้านสุขภาพ : การรับมือกับการระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์
ผู้แต่งร่วม :
-

วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์. 2554. ประเทศไทยกับความมั่นคงทางด้านสุขภาพ : การรับมือกับการระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่. กรุงเทพฯ:สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์. (2554) ประเทศไทยกับความมั่นคงทางด้านสุขภาพ : การรับมือกับการระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์. ประเทศไทยกับความมั่นคงทางด้านสุขภาพ : การรับมือกับการระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่. กรุงเทพฯ:สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2554. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์. (2554) ประเทศไทยกับความมั่นคงทางด้านสุขภาพ : การรับมือกับการระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 167
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 110
วิชาการ :
 59
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0