การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทยและภาษาจีน
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทยและภาษาจีน
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทยและภาษาจีน
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รัชตพล ชัยเกียรติธรรม
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

รัชตพล ชัยเกียรติธรรม. 2556. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทยและภาษาจีน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยพายัพ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/PYU.res.2013.1

รัชตพล ชัยเกียรติธรรม. (2556) การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทยและภาษาจีน. มหาวิทยาลัยพายัพ:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/PYU.res.2013.1

รัชตพล ชัยเกียรติธรรม. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทยและภาษาจีน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/PYU.res.2013.1

รัชตพล ชัยเกียรติธรรม. (2556) การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทยและภาษาจีน. มหาวิทยาลัยพายัพ:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/PYU.res.2013.1

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 9455
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2174
วิชาการ :
 7277
สังคม/ชุมชน :
 4
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0