การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทยและภาษาจีน
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทยและภาษาจีน
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทยและภาษาจีน
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รัชตพล ชัยเกียรติธรรม
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

รัชตพล ชัยเกียรติธรรม. 2556. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทยและภาษาจีน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยพายัพ; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/PYU.res.2013.1

รัชตพล ชัยเกียรติธรรม. (2556) การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทยและภาษาจีน. มหาวิทยาลัยพายัพ:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/PYU.res.2013.1

รัชตพล ชัยเกียรติธรรม. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทยและภาษาจีน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/PYU.res.2013.1

รัชตพล ชัยเกียรติธรรม. (2556) การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทยและภาษาจีน. มหาวิทยาลัยพายัพ:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/PYU.res.2013.1