การตั้งชื่อละครโทรทัศน์ไทยในภาษาจีน
การตั้งชื่อละครโทรทัศน์ไทยในภาษาจีน
ชื่อเรื่อง :
การตั้งชื่อละครโทรทัศน์ไทยในภาษาจีน
ปี :
2555
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จาง เสี่ยวเยี่ยว
ผู้แต่งร่วม :
สุรสิทธิ์ ไทยรัตน์

จาง เสี่ยวเยี่ยว. 2555. การตั้งชื่อละครโทรทัศน์ไทยในภาษาจีน. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จาง เสี่ยวเยี่ยว. (2555) การตั้งชื่อละครโทรทัศน์ไทยในภาษาจีน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จาง เสี่ยวเยี่ยว. การตั้งชื่อละครโทรทัศน์ไทยในภาษาจีน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จาง เสี่ยวเยี่ยว. (2555) การตั้งชื่อละครโทรทัศน์ไทยในภาษาจีน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 18
Full-Text :
 172
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 70
วิชาการ :
 120
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0