แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อเรื่อง :
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา
รหัสดีโอไอ :

ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์. 2551. แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. นครสวรรค์:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NSRU.res.2008.20

ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์. (2551) แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์:นครสวรรค์. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NSRU.res.2008.20

ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์. แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. นครสวรรค์:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2551. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NSRU.res.2008.20

ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์. (2551) แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์:นครสวรรค์. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NSRU.res.2008.20

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 23
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 23
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS