โครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลักษณ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน
โครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลักษณ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน
ชื่อเรื่อง :
โครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลักษณ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชุติมา สุรเชษฐพงษ์
ผู้แต่งร่วม :
สิทธิพร ภิรมย์รื่น

ชุติมา สุรเชษฐพงษ์. 2554. โครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลักษณ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน. , มหาวิทยาลัยศิลปากร;

ชุติมา สุรเชษฐพงษ์. (2554) โครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลักษณ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ.

ชุติมา สุรเชษฐพงษ์. โครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลักษณ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.

ชุติมา สุรเชษฐพงษ์. (2554) โครงสร้างและองค์ประกอบของเอกลักษณ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ.