ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครต่อวิชาชีพครู
ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครต่อวิชาชีพครู
ชื่อเรื่อง :
ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครต่อวิชาชีพครู
ปี :
2532
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จันทกานต์ สุวรรณนานาภูติ
ผู้แต่งร่วม :
-

จันทกานต์ สุวรรณนานาภูติ. 2532. ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครต่อวิชาชีพครู. ภาควิชาอุดมศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

จันทกานต์ สุวรรณนานาภูติ. (2532) ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครต่อวิชาชีพครู . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

จันทกานต์ สุวรรณนานาภูติ. ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครต่อวิชาชีพครู. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.

จันทกานต์ สุวรรณนานาภูติ. (2532) ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครต่อวิชาชีพครู . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.