แผนธุรกิจร้านเครื่องประดับ Margaret Jewelry
แผนธุรกิจร้านเครื่องประดับ Margaret Jewelry
ชื่อเรื่อง :
แผนธุรกิจร้านเครื่องประดับ Margaret Jewelry
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทิพย์อาภา อชรางกูร
ผู้แต่งร่วม :
เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต
รหัสดีโอไอ :

ทิพย์อาภา อชรางกูร. 2554. แผนธุรกิจร้านเครื่องประดับ Margaret Jewelry. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2011.57

ทิพย์อาภา อชรางกูร. (2554) แผนธุรกิจร้านเครื่องประดับ Margaret Jewelry. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2011.57

ทิพย์อาภา อชรางกูร. แผนธุรกิจร้านเครื่องประดับ Margaret Jewelry. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2011.57

ทิพย์อาภา อชรางกูร. (2554) แผนธุรกิจร้านเครื่องประดับ Margaret Jewelry. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2011.57