การทำนายระดับอาการเปลือกแข็งในผลมังคุดด้วยปริมาณลิกนินและสารประกอบฟีนอลิกโดยใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรด
การทำนายระดับอาการเปลือกแข็งในผลมังคุดด้วยปริมาณลิกนินและสารประกอบฟีนอลิกโดยใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรด
ชื่อเรื่อง :
การทำนายระดับอาการเปลือกแข็งในผลมังคุดด้วยปริมาณลิกนินและสารประกอบฟีนอลิกโดยใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรด
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สนธิสุข ธีระชัยชยุติ
ผู้แต่งร่วม :
ศรัญญา วอขวา
รหัสดีโอไอ :

สนธิสุข ธีระชัยชยุติ. 2555. การทำนายระดับอาการเปลือกแข็งในผลมังคุดด้วยปริมาณลิกนินและสารประกอบฟีนอลิกโดยใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรด. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2012.128

สนธิสุข ธีระชัยชยุติ. (2555) การทำนายระดับอาการเปลือกแข็งในผลมังคุดด้วยปริมาณลิกนินและสารประกอบฟีนอลิกโดยใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรด. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2012.128

สนธิสุข ธีระชัยชยุติ. การทำนายระดับอาการเปลือกแข็งในผลมังคุดด้วยปริมาณลิกนินและสารประกอบฟีนอลิกโดยใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรด. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2555. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2012.128

สนธิสุข ธีระชัยชยุติ. (2555) การทำนายระดับอาการเปลือกแข็งในผลมังคุดด้วยปริมาณลิกนินและสารประกอบฟีนอลิกโดยใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรด. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2012.128

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 7
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0