การศึกษาทัศนะของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมต่อการนำวิธีการควบคุมผู้กระทำผิด โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในประเทศไทย
การศึกษาทัศนะของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมต่อการนำวิธีการควบคุมผู้กระทำผิด โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาทัศนะของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมต่อการนำวิธีการควบคุมผู้กระทำผิด โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในประเทศไทย
ปี :
2533
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อรรณพ สุจริตฉันท์
ผู้แต่งร่วม :
-

อรรณพ สุจริตฉันท์. 2533. การศึกษาทัศนะของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมต่อการนำวิธีการควบคุมผู้กระทำผิด โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อรรณพ สุจริตฉันท์. (2533) การศึกษาทัศนะของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมต่อการนำวิธีการควบคุมผู้กระทำผิด โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในประเทศไทย (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อรรณพ สุจริตฉันท์. การศึกษาทัศนะของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมต่อการนำวิธีการควบคุมผู้กระทำผิด โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อรรณพ สุจริตฉันท์. (2533) การศึกษาทัศนะของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมต่อการนำวิธีการควบคุมผู้กระทำผิด โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในประเทศไทย (รายงานผลงานวิจัย). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0