บทบาทของพระภิกษุในการพัฒนาชุมชนชนบทไทย (พ.ศ.2500-2520)
บทบาทของพระภิกษุในการพัฒนาชุมชนชนบทไทย (พ.ศ.2500-2520)
ชื่อเรื่อง :
บทบาทของพระภิกษุในการพัฒนาชุมชนชนบทไทย (พ.ศ.2500-2520)
ปี :
2526
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อริยา ลิ้มสุวัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
-

อริยา ลิ้มสุวัฒน์. 2526. บทบาทของพระภิกษุในการพัฒนาชุมชนชนบทไทย (พ.ศ.2500-2520). สาขาวิชาประวัติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

อริยา ลิ้มสุวัฒน์. (2526) บทบาทของพระภิกษุในการพัฒนาชุมชนชนบทไทย (พ.ศ.2500-2520) . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

อริยา ลิ้มสุวัฒน์. บทบาทของพระภิกษุในการพัฒนาชุมชนชนบทไทย (พ.ศ.2500-2520). . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.

อริยา ลิ้มสุวัฒน์. (2526) บทบาทของพระภิกษุในการพัฒนาชุมชนชนบทไทย (พ.ศ.2500-2520) . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0