การศึกษาทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของภาษาไทยถิ่นอีสานกับภาษาจีน
การศึกษาทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของภาษาไทยถิ่นอีสานกับภาษาจีน
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของภาษาไทยถิ่นอีสานกับภาษาจีน
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เมชฌ สอดส่องกฤษ
ผู้แต่งร่วม :
-

เมชฌ สอดส่องกฤษ. 2556. การศึกษาทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของภาษาไทยถิ่นอีสานกับภาษาจีน. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เมชฌ สอดส่องกฤษ. (2556) การศึกษาทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของภาษาไทยถิ่นอีสานกับภาษาจีน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เมชฌ สอดส่องกฤษ. การศึกษาทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของภาษาไทยถิ่นอีสานกับภาษาจีน. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เมชฌ สอดส่องกฤษ. (2556) การศึกษาทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของภาษาไทยถิ่นอีสานกับภาษาจีน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 50
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 21
วิชาการ :
 29
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0