ผลกระทบของอิเล็กโตรดต่อรอยแตกร้าวขนาดเล็กในทังสเตนคาร์ไบด์ ด้วยเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า
ผลกระทบของอิเล็กโตรดต่อรอยแตกร้าวขนาดเล็กในทังสเตนคาร์ไบด์ ด้วยเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบของอิเล็กโตรดต่อรอยแตกร้าวขนาดเล็กในทังสเตนคาร์ไบด์ ด้วยเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ณัฐดนัย ซื้อตระกูล
ผู้แต่งร่วม :
อภิวัฒน์ มุตตามระ
รหัสดีโอไอ :

ณัฐดนัย ซื้อตระกูล. 2551. ผลกระทบของอิเล็กโตรดต่อรอยแตกร้าวขนาดเล็กในทังสเตนคาร์ไบด์ ด้วยเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.res.2008.113

ณัฐดนัย ซื้อตระกูล. (2551) ผลกระทบของอิเล็กโตรดต่อรอยแตกร้าวขนาดเล็กในทังสเตนคาร์ไบด์ ด้วยเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.res.2008.113

ณัฐดนัย ซื้อตระกูล. ผลกระทบของอิเล็กโตรดต่อรอยแตกร้าวขนาดเล็กในทังสเตนคาร์ไบด์ ด้วยเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.res.2008.113

ณัฐดนัย ซื้อตระกูล. (2551) ผลกระทบของอิเล็กโตรดต่อรอยแตกร้าวขนาดเล็กในทังสเตนคาร์ไบด์ ด้วยเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.res.2008.113

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0