ประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เถ้าลอยและเถ้าก้นเตา
ประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เถ้าลอยและเถ้าก้นเตา
ชื่อเรื่อง :
ประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เถ้าลอยและเถ้าก้นเตา
ปี :
2555
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วราลี วีระศิลปชัย
ผู้แต่งร่วม :
สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์
รหัสดีโอไอ :

วราลี วีระศิลปชัย. 2555. ประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เถ้าลอยและเถ้าก้นเตา. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2012.565

วราลี วีระศิลปชัย. (2555) ประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เถ้าลอยและเถ้าก้นเตา . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2012.565

วราลี วีระศิลปชัย. ประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เถ้าลอยและเถ้าก้นเตา. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2012.565

วราลี วีระศิลปชัย. (2555) ประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เถ้าลอยและเถ้าก้นเตา . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2012.565

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 102
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 101
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0