การพัฒนาวิธีการคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคราสนิมข้าวโพดในระยะกล้า
การพัฒนาวิธีการคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคราสนิมข้าวโพดในระยะกล้า
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาวิธีการคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคราสนิมข้าวโพดในระยะกล้า
ปี :
2555
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ประณิตา พรหมศรี
ผู้แต่งร่วม :
จินตนา อันอาตม์งาม
รหัสดีโอไอ :

ประณิตา พรหมศรี. 2555. การพัฒนาวิธีการคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคราสนิมข้าวโพดในระยะกล้า. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2012.682

ประณิตา พรหมศรี. (2555) การพัฒนาวิธีการคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคราสนิมข้าวโพดในระยะกล้า . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2012.682

ประณิตา พรหมศรี. การพัฒนาวิธีการคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคราสนิมข้าวโพดในระยะกล้า. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2012.682

ประณิตา พรหมศรี. (2555) การพัฒนาวิธีการคัดเลือกพันธุ์ต้านทานโรคราสนิมข้าวโพดในระยะกล้า . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2012.682

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0