รูปแบบการบริหารจัดการโดยการกระจายอำนาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 2
รูปแบบการบริหารจัดการโดยการกระจายอำนาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 2
ชื่อเรื่อง :
รูปแบบการบริหารจัดการโดยการกระจายอำนาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 2
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สมศักดิ์ สุภิรักษ์
ผู้แต่งร่วม :
วินัย รังสินันท์

สมศักดิ์ สุภิรักษ์. 2554. รูปแบบการบริหารจัดการโดยการกระจายอำนาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 2. , มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา;

สมศักดิ์ สุภิรักษ์. (2554) รูปแบบการบริหารจัดการโดยการกระจายอำนาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 2 . มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา/นครสวรรค์.

สมศักดิ์ สุภิรักษ์. รูปแบบการบริหารจัดการโดยการกระจายอำนาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 2. . นครสวรรค์:มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา, 2554.

สมศักดิ์ สุภิรักษ์. (2554) รูปแบบการบริหารจัดการโดยการกระจายอำนาจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 2 . มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา/นครสวรรค์.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 520
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 478
วิชาการ :
 43
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0