ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนใน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย
ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนใน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนใน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย
ปี :
2556
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
LI JIE MEI
ผู้แต่งร่วม :
ภูเบศร์ สมุทรจักร
รหัสดีโอไอ :

LI JIE MEI. 2556. ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนใน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย. , มหาวิทยาลัยธุรกิบัณฑิตย์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/DPU.the.2013.106

LI JIE MEI. (2556) ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนใน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยธุรกิบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/DPU.the.2013.106

LI JIE MEI. ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนใน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิบัณฑิตย์, 2556. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/DPU.the.2013.106

LI JIE MEI. (2556) ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนใน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยธุรกิบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14458/DPU.the.2013.106

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 32
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 7
วิชาการ :
 27
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0