ฤทธิ์และกลไกการป้องกันเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงของสารสกัดจากลำพู
ฤทธิ์และกลไกการป้องกันเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงของสารสกัดจากลำพู
ชื่อเรื่อง :
ฤทธิ์และกลไกการป้องกันเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงของสารสกัดจากลำพู
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปัทมวรรณ เผือกผ่อง
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ปัทมวรรณ เผือกผ่อง. 2555. ฤทธิ์และกลไกการป้องกันเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงของสารสกัดจากลำพู. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศิลปากร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2012.14

ปัทมวรรณ เผือกผ่อง. (2555) ฤทธิ์และกลไกการป้องกันเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงของสารสกัดจากลำพู. มหาวิทยาลัยศิลปากร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2012.14

ปัทมวรรณ เผือกผ่อง. ฤทธิ์และกลไกการป้องกันเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงของสารสกัดจากลำพู. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2012.14

ปัทมวรรณ เผือกผ่อง. (2555) ฤทธิ์และกลไกการป้องกันเซลล์ประสาทเพาะเลี้ยงของสารสกัดจากลำพู. มหาวิทยาลัยศิลปากร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2012.14