การพัฒนาพันธุ์ข้าวก่ำที่อุดมด้วยสารอาหารรองและ การสร้างมูลค่าเพิ่มรำละเอียดข้าวก่ำ
การพัฒนาพันธุ์ข้าวก่ำที่อุดมด้วยสารอาหารรองและ การสร้างมูลค่าเพิ่มรำละเอียดข้าวก่ำ
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาพันธุ์ข้าวก่ำที่อุดมด้วยสารอาหารรองและ การสร้างมูลค่าเพิ่มรำละเอียดข้าวก่ำ
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ดำเนิน กาละดี
ผู้แต่งร่วม :
สุชาดา เวียรศิลป์, แสงทิวา สุริยงค์, กรวรรณ ศรีงาม, ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, ปณิตา บุญสิทธิ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ดำเนิน กาละดี. 2555. การพัฒนาพันธุ์ข้าวก่ำที่อุดมด้วยสารอาหารรองและ การสร้างมูลค่าเพิ่มรำละเอียดข้าวก่ำ. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ดำเนิน กาละดี. (2555) การพัฒนาพันธุ์ข้าวก่ำที่อุดมด้วยสารอาหารรองและ การสร้างมูลค่าเพิ่มรำละเอียดข้าวก่ำ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ดำเนิน กาละดี. การพัฒนาพันธุ์ข้าวก่ำที่อุดมด้วยสารอาหารรองและ การสร้างมูลค่าเพิ่มรำละเอียดข้าวก่ำ. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ดำเนิน กาละดี. (2555) การพัฒนาพันธุ์ข้าวก่ำที่อุดมด้วยสารอาหารรองและ การสร้างมูลค่าเพิ่มรำละเอียดข้าวก่ำ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 28
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 11
วิชาการ :
 16
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0