การพัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางต่อคลื่นสึนามิของชุมชนชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดพังงา
การพัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางต่อคลื่นสึนามิของชุมชนชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดพังงา
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางต่อคลื่นสึนามิของชุมชนชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดพังงา
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมฤดี จิตประไพ
ผู้แต่งร่วม :
นฤมล อรุโณทัย, อิทธิ ตริสิริสัตยวงศ์, ณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์, พสุ คงอภัย, พลายเดช ณ ป้องเพชร

สมฤดี จิตประไพ. 2557. การพัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางต่อคลื่นสึนามิของชุมชนชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดพังงา. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สมฤดี จิตประไพ. (2557) การพัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางต่อคลื่นสึนามิของชุมชนชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดพังงา. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

สมฤดี จิตประไพ. การพัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางต่อคลื่นสึนามิของชุมชนชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดพังงา. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557. Print.

สมฤดี จิตประไพ. (2557) การพัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางต่อคลื่นสึนามิของชุมชนชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดพังงา. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 656
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 151
วิชาการ :
 507
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0