การตรวจสอบคุณภาพมังคุดด้วยเทคนิกการวิเคราะห์ภาพการดูดกลืนพลังงานแสงย่านใกล้อินฟราเรด
การตรวจสอบคุณภาพมังคุดด้วยเทคนิกการวิเคราะห์ภาพการดูดกลืนพลังงานแสงย่านใกล้อินฟราเรด
ชื่อเรื่อง :
การตรวจสอบคุณภาพมังคุดด้วยเทคนิกการวิเคราะห์ภาพการดูดกลืนพลังงานแสงย่านใกล้อินฟราเรด
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สนธิสุข ธีระชัยชยุติ
ผู้แต่งร่วม :
ศรัญญา วอขวา

สนธิสุข ธีระชัยชยุติ. 2556. การตรวจสอบคุณภาพมังคุดด้วยเทคนิกการวิเคราะห์ภาพการดูดกลืนพลังงานแสงย่านใกล้อินฟราเรด. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

สนธิสุข ธีระชัยชยุติ. (2556) การตรวจสอบคุณภาพมังคุดด้วยเทคนิกการวิเคราะห์ภาพการดูดกลืนพลังงานแสงย่านใกล้อินฟราเรด. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

สนธิสุข ธีระชัยชยุติ. การตรวจสอบคุณภาพมังคุดด้วยเทคนิกการวิเคราะห์ภาพการดูดกลืนพลังงานแสงย่านใกล้อินฟราเรด. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2556. Print.

สนธิสุข ธีระชัยชยุติ. (2556) การตรวจสอบคุณภาพมังคุดด้วยเทคนิกการวิเคราะห์ภาพการดูดกลืนพลังงานแสงย่านใกล้อินฟราเรด. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 15
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 8
วิชาการ :
 7
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0