การออกแบบอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้นราคาประหยัดด้วยระบบประสานทางพิกัด
การออกแบบอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้นราคาประหยัดด้วยระบบประสานทางพิกัด
ชื่อเรื่อง :
การออกแบบอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้นราคาประหยัดด้วยระบบประสานทางพิกัด
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เกษียร ธรานนท์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

เกษียร ธรานนท์. 2555. การออกแบบอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้นราคาประหยัดด้วยระบบประสานทางพิกัด. ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2012.60

เกษียร ธรานนท์. (2555) การออกแบบอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้นราคาประหยัดด้วยระบบประสานทางพิกัด. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ปทุมธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2012.60

เกษียร ธรานนท์. การออกแบบอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้นราคาประหยัดด้วยระบบประสานทางพิกัด. ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2555. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2012.60

เกษียร ธรานนท์. (2555) การออกแบบอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้นราคาประหยัดด้วยระบบประสานทางพิกัด. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ปทุมธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTT.res.2012.60

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0