การสกัดกรดไฮยาลูโรนิคจากลูกตาปลาทูน่าและปลานิล
การสกัดกรดไฮยาลูโรนิคจากลูกตาปลาทูน่าและปลานิล
ชื่อเรื่อง :
การสกัดกรดไฮยาลูโรนิคจากลูกตาปลาทูน่าและปลานิล
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร. 2555. การสกัดกรดไฮยาลูโรนิคจากลูกตาปลาทูน่าและปลานิล. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.res.2012.11

วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร. (2555) การสกัดกรดไฮยาลูโรนิคจากลูกตาปลาทูน่าและปลานิล. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.res.2012.11

วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร. การสกัดกรดไฮยาลูโรนิคจากลูกตาปลาทูน่าและปลานิล. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.res.2012.11

วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร. (2555) การสกัดกรดไฮยาลูโรนิคจากลูกตาปลาทูน่าและปลานิล. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.res.2012.11

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 12
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 9
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0