ประสิทธิภาพของเบต้ากลูแคน โพรไบโอติกและกรดอินทรีย ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกันและการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
ประสิทธิภาพของเบต้ากลูแคน โพรไบโอติกและกรดอินทรีย ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกันและการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
ชื่อเรื่อง :
ประสิทธิภาพของเบต้ากลูแคน โพรไบโอติกและกรดอินทรีย ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกันและการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)
ปี :
2557
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปาจรีย์ จือเหลียง
ผู้แต่งร่วม :
ชลอ ลิ้มสุวรรณ

ปาจรีย์ จือเหลียง. 2557. ประสิทธิภาพของเบต้ากลูแคน โพรไบโอติกและกรดอินทรีย ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกันและการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei). , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ปาจรีย์ จือเหลียง. (2557) ประสิทธิภาพของเบต้ากลูแคน โพรไบโอติกและกรดอินทรีย ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกันและการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

ปาจรีย์ จือเหลียง. ประสิทธิภาพของเบต้ากลูแคน โพรไบโอติกและกรดอินทรีย ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกันและการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei). . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557.

ปาจรีย์ จือเหลียง. (2557) ประสิทธิภาพของเบต้ากลูแคน โพรไบโอติกและกรดอินทรีย ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกันและการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0