ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบใบโปร่งฟ้า Clausena heptaphylla wright & Arn. ต่อเซลล์ลิมโฟไซต์มนุษย์ และเซลล์ myeloma (NSO)
ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบใบโปร่งฟ้า Clausena heptaphylla wright & Arn. ต่อเซลล์ลิมโฟไซต์มนุษย์ และเซลล์ myeloma (NSO)
ชื่อเรื่อง :
ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบใบโปร่งฟ้า Clausena heptaphylla wright & Arn. ต่อเซลล์ลิมโฟไซต์มนุษย์ และเซลล์ myeloma (NSO)
ปี :
2554
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วิภา จันทรวงค์
ผู้แต่งร่วม :
กันทิมาณี ประเดิมวงศ์

วิภา จันทรวงค์. 2554. ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบใบโปร่งฟ้า Clausena heptaphylla wright & Arn. ต่อเซลล์ลิมโฟไซต์มนุษย์ และเซลล์ myeloma (NSO). , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

วิภา จันทรวงค์. (2554) ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบใบโปร่งฟ้า Clausena heptaphylla wright & Arn. ต่อเซลล์ลิมโฟไซต์มนุษย์ และเซลล์ myeloma (NSO) . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

วิภา จันทรวงค์. ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบใบโปร่งฟ้า Clausena heptaphylla wright & Arn. ต่อเซลล์ลิมโฟไซต์มนุษย์ และเซลล์ myeloma (NSO). . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.

วิภา จันทรวงค์. (2554) ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบใบโปร่งฟ้า Clausena heptaphylla wright & Arn. ต่อเซลล์ลิมโฟไซต์มนุษย์ และเซลล์ myeloma (NSO) . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.