โครงการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของการส่งออกมังคุดไปยังประเทศจีนตอนใต้
โครงการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของการส่งออกมังคุดไปยังประเทศจีนตอนใต้
ชื่อเรื่อง :
โครงการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของการส่งออกมังคุดไปยังประเทศจีนตอนใต้
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ณภัทร ทิพย์ศรี
ผู้แต่งร่วม :
ราเชนทร์ ชูศรี

ณภัทร ทิพย์ศรี. 2555. โครงการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของการส่งออกมังคุดไปยังประเทศจีนตอนใต้. เชียงราย:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย;

ณภัทร ทิพย์ศรี. (2555) โครงการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของการส่งออกมังคุดไปยังประเทศจีนตอนใต้. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย:เชียงราย.

ณภัทร ทิพย์ศรี. โครงการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของการส่งออกมังคุดไปยังประเทศจีนตอนใต้. เชียงราย:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย, 2555. Print.

ณภัทร ทิพย์ศรี. (2555) โครงการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของการส่งออกมังคุดไปยังประเทศจีนตอนใต้. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย:เชียงราย.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 25
Full-Text :
 32
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 25
วิชาการ :
 21
สังคม/ชุมชน :
 3
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 8