องค์ประกอบและความคงตัวของสารให้กลิ่นรสในชาเจียวกู่หลานผงระหว่างการเก็บรักษา
องค์ประกอบและความคงตัวของสารให้กลิ่นรสในชาเจียวกู่หลานผงระหว่างการเก็บรักษา
ชื่อเรื่อง :
องค์ประกอบและความคงตัวของสารให้กลิ่นรสในชาเจียวกู่หลานผงระหว่างการเก็บรักษา
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วริพัสย์ อารีกุล
ผู้แต่งร่วม :
ศดานันท์ นรินทร์สุขสันติ

วริพัสย์ อารีกุล. 2557. องค์ประกอบและความคงตัวของสารให้กลิ่นรสในชาเจียวกู่หลานผงระหว่างการเก็บรักษา. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

วริพัสย์ อารีกุล. (2557) องค์ประกอบและความคงตัวของสารให้กลิ่นรสในชาเจียวกู่หลานผงระหว่างการเก็บรักษา. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

วริพัสย์ อารีกุล. องค์ประกอบและความคงตัวของสารให้กลิ่นรสในชาเจียวกู่หลานผงระหว่างการเก็บรักษา. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557. Print.

วริพัสย์ อารีกุล. (2557) องค์ประกอบและความคงตัวของสารให้กลิ่นรสในชาเจียวกู่หลานผงระหว่างการเก็บรักษา. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0