การศึกษาความเป็นไปได้ของการดูดซับไอออนตะกั่วและไอออนสังกะสี ในน้ำเสียสังเคราะห์ ด้วยเปลือกมังคุด
การศึกษาความเป็นไปได้ของการดูดซับไอออนตะกั่วและไอออนสังกะสี ในน้ำเสียสังเคราะห์ ด้วยเปลือกมังคุด
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความเป็นไปได้ของการดูดซับไอออนตะกั่วและไอออนสังกะสี ในน้ำเสียสังเคราะห์ ด้วยเปลือกมังคุด
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุษา อ้นทอง
ผู้แต่งร่วม :
พนิตา เดชา

อุษา อ้นทอง. 2556. การศึกษาความเป็นไปได้ของการดูดซับไอออนตะกั่วและไอออนสังกะสี ในน้ำเสียสังเคราะห์ ด้วยเปลือกมังคุด. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ;

อุษา อ้นทอง. (2556) การศึกษาความเป็นไปได้ของการดูดซับไอออนตะกั่วและไอออนสังกะสี ในน้ำเสียสังเคราะห์ ด้วยเปลือกมังคุด. มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

อุษา อ้นทอง. การศึกษาความเป็นไปได้ของการดูดซับไอออนตะกั่วและไอออนสังกะสี ในน้ำเสียสังเคราะห์ ด้วยเปลือกมังคุด. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2556. Print.

อุษา อ้นทอง. (2556) การศึกษาความเป็นไปได้ของการดูดซับไอออนตะกั่วและไอออนสังกะสี ในน้ำเสียสังเคราะห์ ด้วยเปลือกมังคุด. มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 79
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 63
วิชาการ :
 17
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0