การพัฒนาระบบนำส่งสารสกัดแกมม่า-โอไรซานอลจากข้าวพันธุ์ไทยที่มีศักยภาพในการป้องกันการก่อมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
การพัฒนาระบบนำส่งสารสกัดแกมม่า-โอไรซานอลจากข้าวพันธุ์ไทยที่มีศักยภาพในการป้องกันการก่อมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาระบบนำส่งสารสกัดแกมม่า-โอไรซานอลจากข้าวพันธุ์ไทยที่มีศักยภาพในการป้องกันการก่อมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
ผู้แต่งร่วม :
สุพร จารุมณี, จักพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์, ไชยวัฒน์ ไชยสุต, เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม
รหัสดีโอไอ :

บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์. 2556. การพัฒนาระบบนำส่งสารสกัดแกมม่า-โอไรซานอลจากข้าวพันธุ์ไทยที่มีศักยภาพในการป้องกันการก่อมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2013.2

บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์. (2556) การพัฒนาระบบนำส่งสารสกัดแกมม่า-โอไรซานอลจากข้าวพันธุ์ไทยที่มีศักยภาพในการป้องกันการก่อมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2013.2

บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์. การพัฒนาระบบนำส่งสารสกัดแกมม่า-โอไรซานอลจากข้าวพันธุ์ไทยที่มีศักยภาพในการป้องกันการก่อมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2013.2

บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์. (2556) การพัฒนาระบบนำส่งสารสกัดแกมม่า-โอไรซานอลจากข้าวพันธุ์ไทยที่มีศักยภาพในการป้องกันการก่อมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2013.2

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 72
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 14
วิชาการ :
 45
สังคม/ชุมชน :
 13
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0