วัฒนธรรมความปลอดภัยในผู้ป่วยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
วัฒนธรรมความปลอดภัยในผู้ป่วยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
วัฒนธรรมความปลอดภัยในผู้ป่วยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ปี :
2557
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นภาพร ถิ่นขาม
ผู้แต่งร่วม :
นิตยา เพ็ญศิรินภา

นภาพร ถิ่นขาม. 2557. วัฒนธรรมความปลอดภัยในผู้ป่วยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร. , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;

นภาพร ถิ่นขาม. (2557) วัฒนธรรมความปลอดภัยในผู้ป่วยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

นภาพร ถิ่นขาม. วัฒนธรรมความปลอดภัยในผู้ป่วยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.

นภาพร ถิ่นขาม. (2557) วัฒนธรรมความปลอดภัยในผู้ป่วยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.