ภาพลักษณ์ของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในทัศนะของนักกีฬาเทนนิส
ภาพลักษณ์ของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในทัศนะของนักกีฬาเทนนิส
ชื่อเรื่อง :
ภาพลักษณ์ของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในทัศนะของนักกีฬาเทนนิส
ปี :
2556
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ไพรินทร์ ปัญจศิลป
ผู้แต่งร่วม :
บุษบา สุธีธร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ไพรินทร์ ปัญจศิลป. 2556. ภาพลักษณ์ของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในทัศนะของนักกีฬาเทนนิส. , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;

ไพรินทร์ ปัญจศิลป. (2556) ภาพลักษณ์ของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในทัศนะของนักกีฬาเทนนิส . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

ไพรินทร์ ปัญจศิลป. ภาพลักษณ์ของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในทัศนะของนักกีฬาเทนนิส. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556.

ไพรินทร์ ปัญจศิลป. (2556) ภาพลักษณ์ของลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในทัศนะของนักกีฬาเทนนิส . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 26
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 13
วิชาการ :
 13
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0