การทดสอบและทดลองผลกระทบของการเชื่อมด้วยเลเซอร์ โดยการใช้ร่วมกับแก๊สเฉื่อยต่อคุณภาพของการเชื่อมงานอัญมณีและเครื่องประดับ
การทดสอบและทดลองผลกระทบของการเชื่อมด้วยเลเซอร์ โดยการใช้ร่วมกับแก๊สเฉื่อยต่อคุณภาพของการเชื่อมงานอัญมณีและเครื่องประดับ
ชื่อเรื่อง :
การทดสอบและทดลองผลกระทบของการเชื่อมด้วยเลเซอร์ โดยการใช้ร่วมกับแก๊สเฉื่อยต่อคุณภาพของการเชื่อมงานอัญมณีและเครื่องประดับ
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุกัญญา เตชะไตรภพ
ผู้แต่งร่วม :
-

สุกัญญา เตชะไตรภพ. 2557. การทดสอบและทดลองผลกระทบของการเชื่อมด้วยเลเซอร์ โดยการใช้ร่วมกับแก๊สเฉื่อยต่อคุณภาพของการเชื่อมงานอัญมณีและเครื่องประดับ. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;

สุกัญญา เตชะไตรภพ. (2557) การทดสอบและทดลองผลกระทบของการเชื่อมด้วยเลเซอร์ โดยการใช้ร่วมกับแก๊สเฉื่อยต่อคุณภาพของการเชื่อมงานอัญมณีและเครื่องประดับ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

สุกัญญา เตชะไตรภพ. การทดสอบและทดลองผลกระทบของการเชื่อมด้วยเลเซอร์ โดยการใช้ร่วมกับแก๊สเฉื่อยต่อคุณภาพของการเชื่อมงานอัญมณีและเครื่องประดับ. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2557. Print.

สุกัญญา เตชะไตรภพ. (2557) การทดสอบและทดลองผลกระทบของการเชื่อมด้วยเลเซอร์ โดยการใช้ร่วมกับแก๊สเฉื่อยต่อคุณภาพของการเชื่อมงานอัญมณีและเครื่องประดับ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 18
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 19
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0