ผลของกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า-3 ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และความต้านทานเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi ในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในห้องปฏิบัติการ
ผลของกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า-3 ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และความต้านทานเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi ในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในห้องปฏิบัติการ
ชื่อเรื่อง :
ผลของกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า-3 ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และความต้านทานเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi ในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในห้องปฏิบัติการ
ปี :
2557
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นิศารัตน์ เอี๊ยะมณี
ผู้แต่งร่วม :
นิติ ชูเชิด

นิศารัตน์ เอี๊ยะมณี. 2557. ผลของกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า-3 ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และความต้านทานเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi ในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในห้องปฏิบัติการ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

นิศารัตน์ เอี๊ยะมณี. (2557) ผลของกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า-3 ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และความต้านทานเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi ในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในห้องปฏิบัติการ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

นิศารัตน์ เอี๊ยะมณี. ผลของกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า-3 ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และความต้านทานเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi ในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในห้องปฏิบัติการ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557.

นิศารัตน์ เอี๊ยะมณี. (2557) ผลของกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า-3 ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และความต้านทานเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi ในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในห้องปฏิบัติการ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 8
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0