ฤทธิ์ในการกำจัดเหามนุษย์ (Pediculus humanus capitis DeGeer) ของน้ำมันสมุนไพรจากว่านทรหด(Curcuma xanthorrhiza Roxb.) ขมิ้นอ้อย (Curcuma zedoaria Roscoe) และไพล ( Zingiber cassumunar Roxb.)
ฤทธิ์ในการกำจัดเหามนุษย์ (Pediculus humanus capitis DeGeer) ของน้ำมันสมุนไพรจากว่านทรหด(Curcuma xanthorrhiza Roxb.) ขมิ้นอ้อย (Curcuma zedoaria Roscoe) และไพล ( Zingiber cassumunar Roxb.)
ชื่อเรื่อง :
ฤทธิ์ในการกำจัดเหามนุษย์ (Pediculus humanus capitis DeGeer) ของน้ำมันสมุนไพรจากว่านทรหด(Curcuma xanthorrhiza Roxb.) ขมิ้นอ้อย (Curcuma zedoaria Roscoe) และไพล ( Zingiber cassumunar Roxb.)
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มยุรา สุนย์วีระ
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

มยุรา สุนย์วีระ. 2558. ฤทธิ์ในการกำจัดเหามนุษย์ (Pediculus humanus capitis DeGeer) ของน้ำมันสมุนไพรจากว่านทรหด(Curcuma xanthorrhiza Roxb.) ขมิ้นอ้อย (Curcuma zedoaria Roscoe) และไพล ( Zingiber cassumunar Roxb.). กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2015.79

มยุรา สุนย์วีระ. (2558) ฤทธิ์ในการกำจัดเหามนุษย์ (Pediculus humanus capitis DeGeer) ของน้ำมันสมุนไพรจากว่านทรหด(Curcuma xanthorrhiza Roxb.) ขมิ้นอ้อย (Curcuma zedoaria Roscoe) และไพล ( Zingiber cassumunar Roxb.). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2015.79

มยุรา สุนย์วีระ. ฤทธิ์ในการกำจัดเหามนุษย์ (Pediculus humanus capitis DeGeer) ของน้ำมันสมุนไพรจากว่านทรหด(Curcuma xanthorrhiza Roxb.) ขมิ้นอ้อย (Curcuma zedoaria Roscoe) และไพล ( Zingiber cassumunar Roxb.). กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2015.79

มยุรา สุนย์วีระ. (2558) ฤทธิ์ในการกำจัดเหามนุษย์ (Pediculus humanus capitis DeGeer) ของน้ำมันสมุนไพรจากว่านทรหด(Curcuma xanthorrhiza Roxb.) ขมิ้นอ้อย (Curcuma zedoaria Roscoe) และไพล ( Zingiber cassumunar Roxb.). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2015.79

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 83
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 40
วิชาการ :
 40
สังคม/ชุมชน :
 11
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0