การผลิตสาโทแดงจากข้าวเหนียวดำและรา Monascus purpureus
การผลิตสาโทแดงจากข้าวเหนียวดำและรา Monascus purpureus
ชื่อเรื่อง :
การผลิตสาโทแดงจากข้าวเหนียวดำและรา Monascus purpureus
ปี :
2555
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กรกต สุนทรกุล
ผู้แต่งร่วม :
คณิต วิชิตพันธุ์

กรกต สุนทรกุล. 2555. การผลิตสาโทแดงจากข้าวเหนียวดำและรา Monascus purpureus. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

กรกต สุนทรกุล. (2555) การผลิตสาโทแดงจากข้าวเหนียวดำและรา Monascus purpureus . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

กรกต สุนทรกุล. การผลิตสาโทแดงจากข้าวเหนียวดำและรา Monascus purpureus. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555.

กรกต สุนทรกุล. (2555) การผลิตสาโทแดงจากข้าวเหนียวดำและรา Monascus purpureus . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 20
Full-Text :
 1183
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1147
วิชาการ :
 56
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
ผักพื้นบ้าน : ความหมายและภูมิปัญญาของสามัญชนไทย
สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน