การพัฒนาสารสกัดจากกล้วย เพื่อใช้เป็นยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม สุขภาพ
การพัฒนาสารสกัดจากกล้วย เพื่อใช้เป็นยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม สุขภาพ
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาสารสกัดจากกล้วย เพื่อใช้เป็นยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม สุขภาพ
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อรุณพร อิฐรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
นิทัศน์ สุขรุ่ง, ปาริฉัตร ประจะเนย์, ศรีโสภา เรืองหนู
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อรุณพร อิฐรัตน์. 2558. การพัฒนาสารสกัดจากกล้วย เพื่อใช้เป็นยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม สุขภาพ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

อรุณพร อิฐรัตน์. (2558) การพัฒนาสารสกัดจากกล้วย เพื่อใช้เป็นยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม สุขภาพ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

อรุณพร อิฐรัตน์. การพัฒนาสารสกัดจากกล้วย เพื่อใช้เป็นยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม สุขภาพ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558. Print.

อรุณพร อิฐรัตน์. (2558) การพัฒนาสารสกัดจากกล้วย เพื่อใช้เป็นยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม สุขภาพ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 7
Full-Text :
 104
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 72
วิชาการ :
 38
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1