การศึกษาชีวภาพความพร้อมของการนำไปใช้ และผลในการยับยั้ง การอักเสบและภาวะดื้อต่ออินซูลินของสารแซนโธน จากมังคุดไทยในเซลล์ไขมันของมนุษย์
การศึกษาชีวภาพความพร้อมของการนำไปใช้ และผลในการยับยั้ง การอักเสบและภาวะดื้อต่ออินซูลินของสารแซนโธน จากมังคุดไทยในเซลล์ไขมันของมนุษย์
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาชีวภาพความพร้อมของการนำไปใช้ และผลในการยับยั้ง การอักเสบและภาวะดื้อต่ออินซูลินของสารแซนโธน จากมังคุดไทยในเซลล์ไขมันของมนุษย์
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รัชนีกร กัลล์ประวิทธ์
ผู้แต่งร่วม :
สุนิตย์ สุขสำราญ, จุรีพร จิตจำรูญโชคไชย, เอกราช บำรุงพืชน์, มาร์ค เฟอิลา, ไมเคิล แมคอินทอส
รหัสดีโอไอ :

รัชนีกร กัลล์ประวิทธ์. 2553. การศึกษาชีวภาพความพร้อมของการนำไปใช้ และผลในการยับยั้ง การอักเสบและภาวะดื้อต่ออินซูลินของสารแซนโธน จากมังคุดไทยในเซลล์ไขมันของมนุษย์. นครปฐม:มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2010.29

รัชนีกร กัลล์ประวิทธ์. (2553) การศึกษาชีวภาพความพร้อมของการนำไปใช้ และผลในการยับยั้ง การอักเสบและภาวะดื้อต่ออินซูลินของสารแซนโธน จากมังคุดไทยในเซลล์ไขมันของมนุษย์. มหาวิทยาลัยมหิดล:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2010.29

รัชนีกร กัลล์ประวิทธ์. การศึกษาชีวภาพความพร้อมของการนำไปใช้ และผลในการยับยั้ง การอักเสบและภาวะดื้อต่ออินซูลินของสารแซนโธน จากมังคุดไทยในเซลล์ไขมันของมนุษย์. นครปฐม:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2010.29

รัชนีกร กัลล์ประวิทธ์. (2553) การศึกษาชีวภาพความพร้อมของการนำไปใช้ และผลในการยับยั้ง การอักเสบและภาวะดื้อต่ออินซูลินของสารแซนโธน จากมังคุดไทยในเซลล์ไขมันของมนุษย์. มหาวิทยาลัยมหิดล:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2010.29

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 15
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 16
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0