การศึกษาฤทธิ์ของสารสำคัญจากมังคุดเพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง และการ รักษาภาวะพังผืดในตับ และภาวะตับแข็ง
การศึกษาฤทธิ์ของสารสำคัญจากมังคุดเพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง และการ รักษาภาวะพังผืดในตับ และภาวะตับแข็ง
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาฤทธิ์ของสารสำคัญจากมังคุดเพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง และการ รักษาภาวะพังผืดในตับ และภาวะตับแข็ง
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี
ผู้แต่งร่วม :
วิสุทธิ์ ประดิษฐ์อาชีพ, รมิดา วัฒนโภคาสิน, นีโลบล เนื่องตัน, ศุภโชค มั่งมูล, เอกรัฐ รอดภัย

ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี. 2556. การศึกษาฤทธิ์ของสารสำคัญจากมังคุดเพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง และการ รักษาภาวะพังผืดในตับ และภาวะตับแข็ง. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี. (2556) การศึกษาฤทธิ์ของสารสำคัญจากมังคุดเพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง และการ รักษาภาวะพังผืดในตับ และภาวะตับแข็ง. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี. การศึกษาฤทธิ์ของสารสำคัญจากมังคุดเพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง และการ รักษาภาวะพังผืดในตับ และภาวะตับแข็ง. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.

ปริ่มเฉนียน มุ่งการดี. (2556) การศึกษาฤทธิ์ของสารสำคัญจากมังคุดเพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง และการ รักษาภาวะพังผืดในตับ และภาวะตับแข็ง. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 147
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 71
วิชาการ :
 82
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0