เทศกาลและพิธีกรรมสำคัญของศาลเจ้าจีนในจังหวัดตรัง
เทศกาลและพิธีกรรมสำคัญของศาลเจ้าจีนในจังหวัดตรัง
ชื่อเรื่อง :
เทศกาลและพิธีกรรมสำคัญของศาลเจ้าจีนในจังหวัดตรัง
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เกตมาตุ ดวงมณี
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เกตมาตุ ดวงมณี. 2557. เทศกาลและพิธีกรรมสำคัญของศาลเจ้าจีนในจังหวัดตรัง. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ;

เกตมาตุ ดวงมณี. (2557) เทศกาลและพิธีกรรมสำคัญของศาลเจ้าจีนในจังหวัดตรัง. มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

เกตมาตุ ดวงมณี. เทศกาลและพิธีกรรมสำคัญของศาลเจ้าจีนในจังหวัดตรัง. สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2557. Print.

เกตมาตุ ดวงมณี. (2557) เทศกาลและพิธีกรรมสำคัญของศาลเจ้าจีนในจังหวัดตรัง. มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 14
Full-Text :
 288
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 101
วิชาการ :
 201
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0