การผลิตสารให้สีแอนโธไซยานินจากเปลือกมังคุดโดยเทคนิคการห่อหุ้ม
การผลิตสารให้สีแอนโธไซยานินจากเปลือกมังคุดโดยเทคนิคการห่อหุ้ม
ชื่อเรื่อง :
การผลิตสารให้สีแอนโธไซยานินจากเปลือกมังคุดโดยเทคนิคการห่อหุ้ม
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธีรารัตน์ อิทธฺโสภณกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

ธีรารัตน์ อิทธฺโสภณกุล. 2555. การผลิตสารให้สีแอนโธไซยานินจากเปลือกมังคุดโดยเทคนิคการห่อหุ้ม. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ;

ธีรารัตน์ อิทธฺโสภณกุล. (2555) การผลิตสารให้สีแอนโธไซยานินจากเปลือกมังคุดโดยเทคนิคการห่อหุ้ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:กรุงเทพฯ.

ธีรารัตน์ อิทธฺโสภณกุล. การผลิตสารให้สีแอนโธไซยานินจากเปลือกมังคุดโดยเทคนิคการห่อหุ้ม. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555. Print.

ธีรารัตน์ อิทธฺโสภณกุล. (2555) การผลิตสารให้สีแอนโธไซยานินจากเปลือกมังคุดโดยเทคนิคการห่อหุ้ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 101
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 15
วิชาการ :
 86
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0