การศึกษาประชากรเพลี้ยไฟมังคุด หนอนกัดกินใน ศัตรูธรรมชาติและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อผลิตมังคุดคุณภาพในจังหวัดนครศรีธรรมราช
การศึกษาประชากรเพลี้ยไฟมังคุด หนอนกัดกินใน ศัตรูธรรมชาติและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อผลิตมังคุดคุณภาพในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาประชากรเพลี้ยไฟมังคุด หนอนกัดกินใน ศัตรูธรรมชาติและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อผลิตมังคุดคุณภาพในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทิพาวรรณ ทองเจือ
ผู้แต่งร่วม :
จรัญ ทองเจือ, ชัยสิทธิ์ ปรีชา

ทิพาวรรณ ทองเจือ. 2553. การศึกษาประชากรเพลี้ยไฟมังคุด หนอนกัดกินใน ศัตรูธรรมชาติและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อผลิตมังคุดคุณภาพในจังหวัดนครศรีธรรมราช. สงขลา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย;

ทิพาวรรณ ทองเจือ. (2553) การศึกษาประชากรเพลี้ยไฟมังคุด หนอนกัดกินใน ศัตรูธรรมชาติและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อผลิตมังคุดคุณภาพในจังหวัดนครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย:สงขลา.

ทิพาวรรณ ทองเจือ. การศึกษาประชากรเพลี้ยไฟมังคุด หนอนกัดกินใน ศัตรูธรรมชาติและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อผลิตมังคุดคุณภาพในจังหวัดนครศรีธรรมราช. สงขลา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2553. Print.

ทิพาวรรณ ทองเจือ. (2553) การศึกษาประชากรเพลี้ยไฟมังคุด หนอนกัดกินใน ศัตรูธรรมชาติและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อผลิตมังคุดคุณภาพในจังหวัดนครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0