การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำแป้งแห้วนา ชุมชนหนองกุลา จังหวัดพิษณุโลก
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำแป้งแห้วนา ชุมชนหนองกุลา จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำแป้งแห้วนา ชุมชนหนองกุลา จังหวัดพิษณุโลก
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชุติมา เลิศลักษมี
ผู้แต่งร่วม :
อรพิน เสละคร

ชุติมา เลิศลักษมี. 2556. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำแป้งแห้วนา ชุมชนหนองกุลา จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม;

ชุติมา เลิศลักษมี. (2556) การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำแป้งแห้วนา ชุมชนหนองกุลา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม:พิษณุโลก.

ชุติมา เลิศลักษมี. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำแป้งแห้วนา ชุมชนหนองกุลา จังหวัดพิษณุโลก. พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2556. Print.

ชุติมา เลิศลักษมี. (2556) การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำแป้งแห้วนา ชุมชนหนองกุลา จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม:พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 521
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 291
วิชาการ :
 225
สังคม/ชุมชน :
 5
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0