การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลรวมของประเทศเพื่อการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลรวมของประเทศเพื่อการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลรวมของประเทศเพื่อการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประเสริฐ ภวสันต์
ผู้แต่งร่วม :
พรทิพย์ วงศ์สุโชโด

ประเสริฐ ภวสันต์. 2552. การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลรวมของประเทศเพื่อการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ประเสริฐ ภวสันต์. (2552) การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลรวมของประเทศเพื่อการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

ประเสริฐ ภวสันต์. การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลรวมของประเทศเพื่อการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.

ประเสริฐ ภวสันต์. (2552) การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลรวมของประเทศเพื่อการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0