การศึกษาการออกดอกของมังคุดเมื่อกระตุ้นด้วยสภาวะเครียดน้ำ
การศึกษาการออกดอกของมังคุดเมื่อกระตุ้นด้วยสภาวะเครียดน้ำ
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการออกดอกของมังคุดเมื่อกระตุ้นด้วยสภาวะเครียดน้ำ
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชัยวัฒน์ มครเพศ
ผู้แต่งร่วม :
สุมิตร คุณเจตน์

ชัยวัฒน์ มครเพศ. 2554. การศึกษาการออกดอกของมังคุดเมื่อกระตุ้นด้วยสภาวะเครียดน้ำ. จันทบุรี:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี;

ชัยวัฒน์ มครเพศ. (2554) การศึกษาการออกดอกของมังคุดเมื่อกระตุ้นด้วยสภาวะเครียดน้ำ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี:จันทบุรี.

ชัยวัฒน์ มครเพศ. การศึกษาการออกดอกของมังคุดเมื่อกระตุ้นด้วยสภาวะเครียดน้ำ. จันทบุรี:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี, 2554. Print.

ชัยวัฒน์ มครเพศ. (2554) การศึกษาการออกดอกของมังคุดเมื่อกระตุ้นด้วยสภาวะเครียดน้ำ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี:จันทบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 40
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 10
วิชาการ :
 23
สังคม/ชุมชน :
 15
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0