การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์ในข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและหนังสือพิมพ์ภาษาจีน
การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์ในข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและหนังสือพิมพ์ภาษาจีน
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์ในข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและหนังสือพิมพ์ภาษาจีน
ปี :
2558
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
Huang Jingyun
ผู้แต่งร่วม :
ธันวพร เสรีชัยกุล

Huang Jingyun. 2558. การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์ในข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและหนังสือพิมพ์ภาษาจีน. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

Huang Jingyun. (2558) การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์ในข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและหนังสือพิมพ์ภาษาจีน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

Huang Jingyun. การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์ในข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและหนังสือพิมพ์ภาษาจีน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558.

Huang Jingyun. (2558) การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์ในข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและหนังสือพิมพ์ภาษาจีน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 7
Full-Text :
 71
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 29
วิชาการ :
 49
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0