การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดลพบุรี
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดลพบุรี
ชื่อเรื่อง :
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดลพบุรี
ปี :
2557
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เพชรเกล้า ทองนาค
ผู้แต่งร่วม :
จอมชัย เลิศอมรรัฐ

เพชรเกล้า ทองนาค. 2557. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดลพบุรี. , มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี;

เพชรเกล้า ทองนาค. (2557) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดลพบุรี . มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/ลพบุรี.

เพชรเกล้า ทองนาค. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดลพบุรี. . ลพบุรี:มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2557.

เพชรเกล้า ทองนาค. (2557) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดลพบุรี . มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/ลพบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 31
Full-Text :
 907
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 296
วิชาการ :
 642
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0