ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลของจีน ความเกี่ยวข้องต่ออาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลของจีน ความเกี่ยวข้องต่ออาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชื่อเรื่อง :
ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลของจีน ความเกี่ยวข้องต่ออาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปณต แสงเทียน
ผู้แต่งร่วม :
-

ปณต แสงเทียน. 2557. ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลของจีน ความเกี่ยวข้องต่ออาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ:วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร;

ปณต แสงเทียน. (2557) ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลของจีน ความเกี่ยวข้องต่ออาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร:กรุงเทพฯ.

ปณต แสงเทียน. ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลของจีน ความเกี่ยวข้องต่ออาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ:วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2557. Print.

ปณต แสงเทียน. (2557) ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลของจีน ความเกี่ยวข้องต่ออาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 44
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 17
วิชาการ :
 24
สังคม/ชุมชน :
 3
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
แนวโน้มการเข้าทำงานของเยาวชนไทย สรุปผลการวิจัยเชิงสำรวจทั่วประเทศ พ.ศ.2526
ศูนย์พัฒนศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย ทบวงมหาวิทยาลัย