เหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจกระทำได้: ศึกษากรณีกฎหมายจารีตประเพณี ในการลงโทษบุคคลตามสมควรเพื่ออบรมสั่งสอน
เหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจกระทำได้: ศึกษากรณีกฎหมายจารีตประเพณี ในการลงโทษบุคคลตามสมควรเพื่ออบรมสั่งสอน
ชื่อเรื่อง :
เหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจกระทำได้: ศึกษากรณีกฎหมายจารีตประเพณี ในการลงโทษบุคคลตามสมควรเพื่ออบรมสั่งสอน
ปี :
2558
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พรภัทรา ตันตยานนท์
ผู้แต่งร่วม :
อัจฉรียา ชูตินันทน์

พรภัทรา ตันตยานนท์. 2558. เหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจกระทำได้: ศึกษากรณีกฎหมายจารีตประเพณี ในการลงโทษบุคคลตามสมควรเพื่ออบรมสั่งสอน. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

พรภัทรา ตันตยานนท์. (2558) เหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจกระทำได้: ศึกษากรณีกฎหมายจารีตประเพณี ในการลงโทษบุคคลตามสมควรเพื่ออบรมสั่งสอน . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

พรภัทรา ตันตยานนท์. เหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจกระทำได้: ศึกษากรณีกฎหมายจารีตประเพณี ในการลงโทษบุคคลตามสมควรเพื่ออบรมสั่งสอน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2558.

พรภัทรา ตันตยานนท์. (2558) เหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจกระทำได้: ศึกษากรณีกฎหมายจารีตประเพณี ในการลงโทษบุคคลตามสมควรเพื่ออบรมสั่งสอน . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 45
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 45
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0