การศึกษาปัจจัยภาครัฐและกฎหมายในพัฒนาการ ขนส่งสินค้าทางรถไฟในประเทศไทย
การศึกษาปัจจัยภาครัฐและกฎหมายในพัฒนาการ ขนส่งสินค้าทางรถไฟในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาปัจจัยภาครัฐและกฎหมายในพัฒนาการ ขนส่งสินค้าทางรถไฟในประเทศไทย
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง
ผู้แต่งร่วม :
-

สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง. 2559. การศึกษาปัจจัยภาครัฐและกฎหมายในพัฒนาการ ขนส่งสินค้าทางรถไฟในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง. (2559) การศึกษาปัจจัยภาครัฐและกฎหมายในพัฒนาการ ขนส่งสินค้าทางรถไฟในประเทศไทย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง. การศึกษาปัจจัยภาครัฐและกฎหมายในพัฒนาการ ขนส่งสินค้าทางรถไฟในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. Print.

สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง. (2559) การศึกษาปัจจัยภาครัฐและกฎหมายในพัฒนาการ ขนส่งสินค้าทางรถไฟในประเทศไทย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 16
Full-Text :
 1399
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 405
วิชาการ :
 1006
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 3