โครงการ ชีวิตบั้นปลายในเมืองการค้า : ชีวิตส่วนตัวและในพื้นที่สาธารณะของ ผู้สูงอายุเชื้อสายจีนและผู้สูงอายุมลายูมุสลิม ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โครงการ ชีวิตบั้นปลายในเมืองการค้า : ชีวิตส่วนตัวและในพื้นที่สาธารณะของ ผู้สูงอายุเชื้อสายจีนและผู้สูงอายุมลายูมุสลิม ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่อง :
โครงการ ชีวิตบั้นปลายในเมืองการค้า : ชีวิตส่วนตัวและในพื้นที่สาธารณะของ ผู้สูงอายุเชื้อสายจีนและผู้สูงอายุมลายูมุสลิม ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช. 2557. โครงการ ชีวิตบั้นปลายในเมืองการค้า : ชีวิตส่วนตัวและในพื้นที่สาธารณะของ ผู้สูงอายุเชื้อสายจีนและผู้สูงอายุมลายูมุสลิม ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. กรุงเทพฯ:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย;

สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช. (2557) โครงการ ชีวิตบั้นปลายในเมืองการค้า : ชีวิตส่วนตัวและในพื้นที่สาธารณะของ ผู้สูงอายุเชื้อสายจีนและผู้สูงอายุมลายูมุสลิม ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย:กรุงเทพฯ.

สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช. โครงการ ชีวิตบั้นปลายในเมืองการค้า : ชีวิตส่วนตัวและในพื้นที่สาธารณะของ ผู้สูงอายุเชื้อสายจีนและผู้สูงอายุมลายูมุสลิม ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. กรุงเทพฯ:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.

สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช. (2557) โครงการ ชีวิตบั้นปลายในเมืองการค้า : ชีวิตส่วนตัวและในพื้นที่สาธารณะของ ผู้สูงอายุเชื้อสายจีนและผู้สูงอายุมลายูมุสลิม ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 17
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 15
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0