สภาวะการทำประมงพื้นบ้านบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
สภาวะการทำประมงพื้นบ้านบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
ชื่อเรื่อง :
สภาวะการทำประมงพื้นบ้านบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วราภรณ์ เดชบุญ
ผู้แต่งร่วม :
วิโรจน์ คงอาษา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วราภรณ์ เดชบุญ. 2557. สภาวะการทำประมงพื้นบ้านบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง. กรุงเทพฯ:กรมประมง;

วราภรณ์ เดชบุญ. (2557) สภาวะการทำประมงพื้นบ้านบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

วราภรณ์ เดชบุญ. สภาวะการทำประมงพื้นบ้านบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง. กรุงเทพฯ:กรมประมง, 2557. Print.

วราภรณ์ เดชบุญ. (2557) สภาวะการทำประมงพื้นบ้านบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 70
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 30
วิชาการ :
 42
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0